TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
 

Prof.Dr. İSKENDER TİRYAKİ
Prof.Dr. İSKENDER TİRYAKİ
Görev
Telefon (344) 280 21 56
E-Posta itiryaki@ksu.edu.tr
Akademi Ksu Sayfası
ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. İskender TİRYAKİ

 

Eğitim Durumu

 

Doktora University of Nebraska-Lincoln, Agronomy (Plant Breeding and Genetics), ABD, 2002
Yüksek Lisans University of Nebraska-Lincoln, Agronomy (Plant Breeding and Genetics), ABD, 1998
Lisans (Üniversite) Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 1993
 
Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma
Yurt İçi
 • Farklı kaynaklardan temin edilen fiğ (Vicia ssp l.) hatlarının moleküler yöntemlerle genomlarının tanımlanması ve kahramanmaraş koşullarında bazı morfolojik, fenolojik ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi, TÜBİTAK - TOVAG 107O012, Proje Yürütücüsü, 2007 -
   
 • Türk arpa çeşitlerinde mikrosatelit ve AFLP DNA belirleyicilerine dayalı parmak izi profillerinin belirlenmesi, DPT, 2003K120730, Yardımcı Araştırıcı, 2005 –2007.
   
 • Priming uygulamasının sorgum tohumlarının düşük sıcaklıkdaki çimlenme ve çıkış performansları üzerine etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Projesi, 2005/2-26, Proje Yöneticisi, 2004-2005.
   
 • Bitki Hormonları Auxin ve Jasmonic Asit Sinyal Akışlarında Görev Yapan Genlerin Tespitine Yönelik Mutant Bitkilerin Belirlenmesi ve Genetik Analizlerinin Yapılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Altyapı Araştırma Projesi, 2005/5-3, Proje Yöneticisi, 2005.
   
 • Bitki Hormonları Auxin ve Jasmonic Asit Sinyal Akışlarında Görev Yapan Genlerin Tespitine Yönelik Mutant Bitkilerin Belirlenmesi ve Genetik Analizlerinin Yapılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Projesi, 2003/7-34, Proje Yöneticisi, 2003.
   
Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma
Yurt Dışı
 • Staswick, P. E., Tiryaki, I., and Rowe, M. (2002). Jasmonate Response Locus JAR1 and Several Other Arabidopsis Genes Encode Enzymes of the Firefly Luciferase Superfamily and Show Activity on Jasmonic, Salicylic, and Indole-3-Acetic Acids in an Assay for Adenylation. American Society of Plant Biologists Annual Meeting, Aug. 3th- Aug. 7th, 2002. Denver, CO.
   
Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Yurt İçi
 • Tiryaki, I. ve Topu, M. (2009). Kuraklık Stresine Karşı Bitkisel Tepkilerin Belirlenmesinde Absisik Asit Sinyal Akış Ağlarının Rolü. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya.
   
 • Tiryaki, I., Çil, A., Topu, M., Erol, A. ve Kızılşimşek, M. (2009). Kahramanmaraş koşullarında bazı adi fiğ (Vicia sativa l.) hatlarının verim ve verim komponentlerinin belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
   
 • Tiryaki, I. ve Çil, A. (2009). Bazı adi fiğ (Vicia sativa l.) hatlarının bitkisel özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
   
 • Tiryaki, I. ve Topu, M. (2009). Bazı fiğ (Vicia sativa l.) genotiplerinin düşük sıcaklıktaki çimlenme performanslarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
   
 • Tiryaki, I. ve Topu, M. (2009). Bitki hormonlarının arı otu (Phacelia tanacetifolia benth.) tohumlarındaki ışık dormansisinin giderilmesindeki etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
   
 • Tiryaki, I. ve Topu, M. (2009). Arı otu (Phacelia tanacetifolia bentham) tohumlarında hasat sonrası gözlenen fizyolojik dormansinin kırılmasında bitki hormonlarının etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
   
 • Tiryaki, İ. ve Büyükçıngıl, Y. (2007). Şeker Darı [Sorghum bicolor (l.) Moench var. saccharatum] Tohumlarına Uygulanan Bitki Hormonlarının Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme ve Çıkış Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum.
   
 • Tiryaki, İ. ve Haliloğlu, K. (2007). Ozon Gazının (O3) Buğdaygil Yembitkileri Tohumlarının Çimlenme Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum.
   
 • Tiryaki, İ., Korkmaz, A., Nas, M.N. and Özbay, N (2005). Effects of Priming Supplemented With Plant Growth Regulators On Sorghum (Sorghum bicolor (l.) Moench) Seed Germination Seedling Emergence At Low Temperatures. The Sixth Field Crops Congress of Turkey, 5-9 September 2005, Antalya (Proceedings) Vol II, Page: 829-833.
   
 • Tiryaki, İ. ve Büyükçıngıl, Y. (2005). Farklı Tohum Ön Uygulamalarının Mısır (Zea mays l.) Tohumunun Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme Ve Fide Çıkış Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana.
   
 • Tiryaki, İ. (2003). Jasmonetlerin Bitki Büyüme ve Gelişmesindeki Yeri ve Önemi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır.
   
 • Tiryaki, İ. (2003). Hormon Mutant Bitkilerin Bilimsel Çalışmalardaki Yeri ve Önemi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır.
   
 • Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ., Tiryaki, İ. ve Özyazıcı, M.A. (1996). Samsun&39;da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı(Beta vulgaris L. Var. Rapa)&39;na Uygulanan Değişğik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, s: 482-486, 22-25 Eylül 1997, Samsun, Türkiye.
   
 • Acar, Z., Manga, İ., Ayan, İ. ve Tiryaki, İ. (1995). Kaba Yem Üretimi ve Çevre Açısından Karadeniz Bölgesinde Çayır-Mer&39;a ve Yembitkilerinin Durumu ve İyileştirme Olanakları. Karadeniz Bölgesinin Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi. 10-11 Ocak, Samsun, Türkiye.
   
Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler
Yurt Dışı
 • Tiryaki, I., and Staswick, P. E. (2002). Auxin and Jasmonic Acid Confer Resistance To Seedling Root Growth by Different Hormone Signaling Pathways in Arabidopsis. Plant, Animal and Microbe Genomes X Conference, January 12 - 16, 2002. San Diego, CA.
   
 • Staswick, P. E., Tiryaki, I., and Rowe, M. (2002). Jasmonate Response Locus JAR1 and Several Arabidopsis Genes Encode Enzymes related to Firefly Luciferase Superfamily: Evidence for Adenylation Activity on Jasmonic, Salicylic, and Indole-3-Acetic Acids. American Society of Plant Biologists Annual Meeting, Aug. 3th- Aug. 7th, 2002. Denver, CO.
   
 • Staswick, P. E., and Tiryaki, I. (2001). The Arabidopsis Jasmonate Response Locus JAR1. A Novel Signaling Component that is a Member of a Large Multigene Family with Similarity to GH3 Auxin-Inducible Gene of Soybean. The 19th Annual Interdisciplinary Plant Group Symposium, May 30th - June 2nd, 2001. Columbia, MO.
   
 • Tiryaki, I., and Staswick, P. E. (2001). Characterization of a New Jasmonate Insensitive Mutant in Arabidopsis. American Society of Agronomy Annual Meeting, 21th-Oct.25th, 2001. Charletto, NC.
   
 • Tiryaki, I., and rews, D. J. (2001). Parental Lines and Hybrids Evaluation for Germination and Seedling Cold Tolerance in Sorghum. American Society of Agronomy Annual Meeting, Oct. 21th-Oct.25th, 2001. Charletto, NC.
   
 • Tiryaki, I., and rews, D. J. (1999). Methods for measuring germination and seedling cold tolerance in Sorghum. American Society of Agronomy Annual Meeting, Oct 31th-Nov.4th, 1999. Salt Lake, UT.
   
Doktora Tezi
Yurt İçi
 • Characterization of a New Jasmonic Acid Signaling Mutant in Arabidopsis.
   
Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yurt İçi
 • Tiryaki, İ. (2005). Sorgum: Genetik Kökeni, Kullanımı, Yetiştirme Teknikleri ve Biyoteknolojik Gelişmeler. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1): 84-90.
   
 • Korkmaz, A. ve Tiryaki, İ. 2005. Düşük Sıcaklıkların Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri. Alatarım, 4(1): 32-40.
   
 • Tiryaki, I., ve Acar, Z. (2005). Genetik Yapısı Değiştirilmiş Bitkiler: Terminoloji, Dünü, Bugünü ve Geleceği. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 121-126.
   
 • Manga, İ., Acar, Z., Ayan, İ., Tiryaki, İ., ve Özyazıcı, M.A. (1998). Samsun&39;da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. Var. Rapa)&39;na Uygulanan Değişğik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 13:13-26.
   
Yurt Dışı
 • Tiryaki, İ. (2007). The role of auxin-signaling gene axr1 in salt stress and jasmonic acid inducible gene expression in Arabidopsis thaliana. Journal of Cell and Molecular Biology, 6(2) 189-195.
   
 • Tiryaki, İ. (2007). The role of auxin-signaling gene axr1 in salt stress and jasmonic acid inducible gene expression in Arabidopsis thaliana. Journal of Cell and Molecular Biology, 6(2) 189-195 .
   
 • Tiryaki, İ and Tunaz, H. (2004). Systemic Acquired Resistance; Characterization of Genes Associated with Pant Defense Response. Journal of Cell and Molecular Biology, 3: 9-14.
   
S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar
Yurt Dışı
 • Tiryaki, I and Buyukcingil, Y. (2009). Seed priming combined with plant hormones: influence on germination and seedling emergence of sorghum at low temperature. Seed Sci. & Technol. 37(2): 303-315.
   
 • Tiryaki, I. Kizilsimsek, M. and Kaplan, M. (2009). Rapid and enhanced germination of alfalfa and white clover seeds at low temperature following osmotic priming. Tropical Grasslands. 43(3):171-177.
   
 • Tiryaki, I. (2009). Biosynthesis, Metabolism and Signaling Pathway of Auxin in Plants. Philipp. Agric. Scientist. 92(3):25-35.
   
 • Idikut, L. Tiryaki, I. Tosun, S. and Celep, H. (2009). Nitrogen rate and previous crop effects on some agronomic traits of two corn (Zea mays L.) cultivars Maverik, Bora. African J. Biotechn. 8(19): 4958-4963.
   
 • Tiryaki, I. (2009). Osmotic priming increases seed germination of Amaranthus caudatus L. at low temperature. Agrochimica. 53(3) 177-182.
   
 • Tiryaki, I., N. Ozbay, M.N. Nas and A. Korkmaz (2006). Inclusion of Benzyladenine into Priming Solution Promotes Germination of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) Seeds. Cuban J. Agr. Sci., 40(2): 229-234.
   
 • Tiryaki I. (2006). Priming and storage of amaranth seeds: effects of plant growth regulators on germination performance at low temperature. Seed Sci. & Technol. 34 (1): 169-179.
   
 • Staswick P.E., Serban B., Rowe M., Tiryaki I., Maldonado M.T., Maldonado M.C., Suza W. (2005). Characterization of an Arabidopsis Enzyme Family That Conjugates Amino Acids to Indole-3-Acetic Acid . Plant Cell, 17: 616-627.
   
 • Korkmaz, N., Ozbay, I. Tiryaki, and M.N. Nas. (2005). Combining Priming and Plant Growth Regulators Improves Muskmelon Germination and Emergence at Low Temperatures. Europ.J.Hort.Sci., 70(1): 29-34.
   
 • Tiryaki, I., A. Korkmaz, M.N. Nas and N. Ozbay. (2005). Priming combined with plant growth regulators promotes germination and emergence of dormant Amaranthus cruentus L. seeds. Seed Sci. & Technol. 33 (3): 571-579.
   
 • Korkmaz, A., I. Tiryaki, M.N. Nas, and N. Ozbay. (2004). Inclusion of plant growth regulators into priming solution improves low temperature germination and emergence of watermelon seeds. Can. J. Plant Sci., 84(4): 1161-1165.
   
 • Staswick, P. E. and Tiryaki, I. (2004). The Oxylipin Signal Jasmonic Acid Is Activated by an Enzyme That Conjugates It to Isoleucine in Arabidopsis. Plant Cell, 16: 2117-2127.
   
 • Korkmaz, A., M.N. Nas, N. Ozbay, and I. Tiryaki. (2004). Inclusion of ethylene precursor into priming solution improves germination and emergence of narrow-leafed purple coneflower seeds. HortTechnol., 14(4):525-528.
   
 • Tiryaki, I., A. Korkmaz, N. Ozbay, and M.N. Nas. (2004). Priming in the Presence of Plant Growth Regulators Hastens Germination and Seedling Emergence of Dormant Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Seeds. Asian Journal of Plant Sciences, 3 (5): 655-659.
   
 • Tiryaki, İ. (2004). Hormone Signaling Pathways in Plants: The Role of Jasmonic Acid in Plant Cell Signaling. Turk. J. Agric. For., 28:291-299.
   
 • Staswick, P. E., Tiryaki, I., Rowe, M.L. (2002) The Jasmonate Response Locus JAR1 and Related Arabidopsis Genes Encode Adenylate-Forming Enzymes of the Firefly Luciferase superfamily and They Are Active on Jasmonic, Salicylic and Indole-3-Acetic Acids. Plant Cell, 14: 1405-1415.
   
 • Tiryaki, I., and Staswick, P. E. (2002) An Arabidopsis Mutant Defective in Response to Jasmonic Acid is Allelic to the Auxin Signaling Mutant axr1. Plant Physiol., 130: 887-894.
   
 • Tiryaki, I.,and rews, D. J. (2001) Germination and Seedling Cold Tolerance in Sorghum: I Evaluation of Rapid Screening Methods. Agron. J., 93: 1386-1391.
   
 • Tiryaki, I.,and rews, D. J. (2001) Germination and Seedling Cold Tolerance in Sorghum: II Parental Lines and Hybrids. Agron. J. 93: 1391 - 1397.
   
Yüksek Lisans Tezi
Yurt İçi
 • Genetic studies on sorghum germination and seedling tolerance to low temperatures.
   
 
Diğer Bölümler
İletişim Bilgileri
Telefon :344 280 21 54
Faks :344 280 21 54
E-Posta :tdokuyucu@ksu.edu.tr
Yazılım & Tasarım
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Yazılım Grubu
& web@ksu.edu.tr